15 Zgierska Drużyna Wędrownicza "Włóczęgi"

#1 2011-01-24 11:59:08

 Kasiek

Administrator

Skąd: Zgierz
Zarejestrowany: 2010-11-27
Posty: 26
Punktów :   

Wymagania na stopień przewodnika

PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

Idea stopnia
Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w pracach zespołów instruktorskich w swoim hufcu.

Warunki otwarcia próby
    Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
    Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.
    Ukończone 16 lat.

Wymagania
1.    Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim.
2.    Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.
3.    Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku i odpowiada za powierzony sobie zespół.
4.    Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe).
5.    Wykazał się znajomością podstawowych dokumentów Związku, w tym Statutu.
6.    Bierze udział w życiu hufca.
7.    Współorganizował przedsięwzięcie dla kilku drużyn.
8.    Wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym:
-    znajomością specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
-    stosowania harcerskiego systemu wychowawczego w pracy z drużyną (gromadą),
-    umiejętnością organizowania pracy z grupą (w systemie małych grup),
-    umiejętnością tworzenia planu pracy i jego realizacji,
-    umiejętnością prowadzenia dokumentacji niezbędnej do działania drużyny (gromady).
9.    Przestrzega przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
10.    Uwzględnia elementy wychowania ekonomicznego w swojej działalności harcerskiej.
11.    Pełnił funkcję podczas HAL lub HAZ.
12.    Wykazał się znajomością harcerskiej literatury i prasy.
13.    Współpracuje ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą itp.
14.    Ukończył kurs drużynowych lub przewodnikowski.

Warunki zamknięcia próby
1.    Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia Harcerki Orlej/Harcerza Orlego.
2.    Zrealizowanie wymagań próby.

Oznaka stopnia
Oznaką stopnia przewodnika jest granatowa podkładka pod krzyżem harcerskim i granatowa lilijka na lewym rękawie munduru.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
szkoła rymy umrzyk www.battlefield3-hod.pun.pl ddos loic poradnik cs harnas.pl/forum